התנגדות פמיניסטית פלסטינית: 1910 – 1970

פסטיבל הווּיֵה | פתיחת תערוכה | אוצרת: איאת אבו שמיס

התערוכה "התנגדות פמיניסטית פלסטינית: 1910 – 1970" מפנה את המבט אל הפעילות המהפכנית של נשים פלסטיניות כחלק מהמאבק הפלסטיני. התערוכה הינה תוצר של עבודת מחקר ומחולקת לטקסט קצר אשר מציג את הנשים ואת פעילותן לצד דיוקנאותיהן.
הנשים שמוצגות בתערוכה ילידות ערים פלסטיניות שונות ופעלו כל אחת בדרך שלה, בין אם בהקמת ארגונים פמיניסטים, בתי ספר, מרכזי בריאות נשים או עמותות צדקה. הנשים פעלו במרחב הפוליטי ועסקו בפעולות כגון ארגון מחאות, אספות, הפגנות או כנסים בארץ ובחו"ל. הפעילות של חלקן אף איימה על מדינת ישראל שביקשה לעצור את פעילותן או על ידי גירושן או הגבלת יציאתן מפלסטין או צנזור יצירותיהן.

מחקר, אוצרות, וניהול התערוכה – איאת אבו שמיס
עיצוב והפקת תערוכה – רזאן מונייר
תרגום ועריכה טקסטים בערבית – הזאר יוסף

התערוכה תוצג עד סוף חודש מאי