היהודי-ערבי בספרות העברית

ערב ספרות בעריכתו והנחייתו של פרופ' יוסי יונה

הערב מוקדש ליצירותיהם של סמי מיכאל, שמעון בלס וסמיר נקאש, מהיוצרים הבולטים שראו עצמם כיהודים-ערבים.
המשתתפים בערב זה מבקשים לעמוד על יחסי הגומלין בין הגדרתם העצמית של יוצרים אלה כיהודים-ערבים לבין כתיבתם הספרותית.
כלומר, עד כמה וכיצד הגדרה זו משתקפת בכתיבתם הספרותית, בתכני היצירות, בשפה ובסגנון הכתיבה.

בעריכתו והנחייתו של פרופ' יוסי יונה

משתתפים
אלמוג בהר
ד"ר רונן זיידל
חנה וזאנה
סופי צדקה
שחקני התיאטרון

תיאטרון מחוץ לקונצנזוס
טופס הרשמה לערב, ללא עלות