עזה: מקום ודימוי במרחב הישראלי

השקת אסופת המאמרים החדשה על עזה וישראל
בעריכת חנה (עמרי) בן יהודה, דותן הלוי

ארבעה חודשים בטרם פרצה עזה לחיי הישראלים במתקפת חמאס של ה-7 באוקטובר יצאה לאור אסופת המאמרים החלוצית הזאת, כמו על פי תהום. הפרקים השונים באסופה, פרי עטם של מחברות ומחברים, יהודים וערבים, בוחנים את עזה כנקודת עיוורון של הפוליטיקה והתרבות בישראל, מקום המצוי בתוך התודעה הישראלית, אולם בו בזמן גם כל כך מחוצה לו.

הספר בוחן את עזה, הרצועה והעיר, כהטרוטופיה של ישראל – כלומר כמקום משותף מכאן וזר מאידך, מקום הנמצא בתוך הגוף, אך בשוליו. בנוסף, הספר גם בוחן אותנו, המתבוננים בעזה בעצמם ושאינם יכולים לראותה באמת. אל מול הזוועה שהתחוללה ומתחוללת בעזה וסביבתה מאז אוקטובר 2023 נראה כי אין אקטואלי מהקריאה להישיר מבט אל עזה ואל החסמים המונעים מאיתנו להבין אותה, הן "ביום שאחרי" והן "ביום שלפני".

משתתפים
ענת סרגוסטי, תאמר נפאר, תאופיק דעאדלה, ראיף זריק
זמרת – תמר שאוקי
ברכות – שי גרינברג, דוברת ארגון ״גישה״
מנחה – קציעה עלון

דימוי: חנה שביב, מתוך ״נערי עזה״

אורך האירוע: 90 דקות