מלכוד הלאום – ערב ספרות

השקה ודיון חברתי!!! מדינת ישראל נגד הישראלים

רוב אזרחי ישראל אינם ערים לעובדה שבמדינת ישראל לא קיים לאום ישראלי, או שהמצב שבו אין זהות בין אזרחות במדינה ללאום המדינה, הוא תופעה יוצאת דופן וחריגה בכל השוואה בין־לאומית, בוודאי בין מדינות הנחשבות דמוקרטיות.
ניסיונות שונים להצביע על האנומליה של הלאום הישראלי ולהביא לתיקונה כשלו בעבר.
ספר זה מבקש להצביע על הכשלים החמורים, על מערכות ההסתרה וההכחשה, ועל הנזקים לרעיון הדמוקרטי ולשאיפה לחיות במדינה מתוקנת.

כל אלה נובעים מהערבוב הלא תקין בין המערך הפוליטי הישראלי לבין הנחיות הדת השלטת.

יישאו דברים
אייאת אבו שמייס (משוררת)
פרופ' יוסי יונה (פילוסוף וח"כ לשעבר)
עבד אבו-שחאדה (חבר מועצת העיר תל אביב-יפו)
עפרה ישועה-ליית (עורכת האסופה ומנחה)

ישיר וילווה את האירוע:
יונתן שפירא

בהשקה יתקיים דיון פתוח בהשתתפות חלק מכותבי המאמרים.